Pašvaldības īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un zemes komisijas sēde