Pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un zemes komisijas sēde