Pieņemšana pie Pļaviņu novada lauku attīstības konsultantes Ineses Eidukas