Pļaviņu novada 8. Neatkarības velobrauciens

Norises datums: 
01.05.2019 - 11:00
Norises vieta: 
Starts Daugavas ielā 49
Sākums: 
11:00

Pļaviņu novada 8. Neatkarības velobrauciens

Nolikums

Pasākuma norises laiks un vieta:

Velobrauciens notiek 2019. gada 1. maijā, Pļaviņu novadā plkst. 11.00.

Starts un finišs - Daugavas ielā 49, Pļaviņās (pie kultūras centra).

Mērķis:

Veicināt Pļaviņu novada riteņbraukšanas tradīcijas,

popularizēt veselīgu dzīvesveidu un riteņbraukšanas sportu Pļaviņu novadā.

Pasākuma organizators:

Pļaviņu novada dome

Pieteikšanās:

Iepriekšējā pieteikšanās http://velokross.lv/plavinas/ līdz 28. aprīļa plkst. 22.00 vai pasākuma vietā no plkst. 9.30 līdz plkst. 11.00.

Pasākuma programma:

No plkst. 9.30 līdz plkst. 11.00 – reģistrācija, numuru saņemšana (Pļaviņu novada kultūras centrā);

Plkst. 11.00 – starts bērnu distancēm (katra vecuma grupa startē atsevišķi);

Plkst. 11.50 – starts Sporta klasei ar laika kontroli (distance 20,3 km, kontrollaiks 40 min, pēc kontrollaika beigām sporta distances dalībnieki turpina distanci līdz finišam, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus);

Plkst. 12.30 – dalībnieku stāšanās uz Velo parādi un Tautas braucienu (bez laika kontroles);

Plkst. 12.40 – starts Tautas braucienam

No plkst. 12.40 līdz plkst. 13.10 – skatītāju balsojums par:

 1. atraktīvāko dalībnieku ( dalībnieka vizuālais tēls, velosipēda noformējums u.c.),
 2. atraktīvāko kolektīvu (kolektīva vizuālais tēls u.c.),
 3. unikālāko velosipēdu.

konkursi, atrakcijas, sportiskas aktivitātes visiem interesantiem

Plkst. 13.30 – Sporta klases un Bērnu braucienu 1.-3. vietu ieguvēju apbalvošana katrā vecuma grupā, Tautas klases absolūto uzvarētāju apbalvošana.

Ap plkst. 13.45 – uzvarētāju pēc skatītāju balsojuma apbalvošana (atraktīvākais dalībnieks, atraktīvākais kolektīvs, unikālākā velosipēda īpašnieks.

Dzīves pieredzējušākā dalībnieka/-ces godināšana.

Atbalstītāju balvu izloze (izlozē par atbalstītāju balvām piedalās visi velo brauciena dalībnieki pēc dalībnieku numuriem, kuru izlozes brīdī atrodas pasākuma vietā klātienē).

Distances un dalībnieki:

Pasākumā aicināti piedalīties visi interesenti neatkarīgi no fiziskās sagatavotības, izvērtējot savas spējas piedalīties Sporta vai Tautas distancē. Pasākumā drīkst startēt ar jebkādiem velosipēdiem.

Velobrauciena laikā dalībniekiem jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi.

Bērnu distances

V4, S4 2016.- un jaunāki 0,5 km (bez laika kontroles) Brauciens pa Daugavas ielu. Starts un finišs pie Pļaviņu novada kultūras centra.
V8, S8 2013.-2015. dz.g. 1,0 km (ar laika kontroli)
V10, S10 2010.-2012. dz.g. 2 km (ar laika kontroli)
V14, S14 2004.-2009. dz.g. 2 km (ar laika kontroli)

Sporta distance (kontrollaiks 40 min, pēc kontrollaika beigām dalībnieks turpina distanci, ievērojot CSN līdz finišam).

Dalībnieku grupa

Dalībnieku vecums

Distance 20,3 km

V Jun, S Jun

2001. dz. gads un vēlāk

Strats Daugavas 49 (virzienā uz Rīgu), Daugavas iela, Rīgas iela, pagrieziens pa labi uz A6 (pa apvedceļu Jēkabpils virzienā, pēc viadukta šķērsošanas aplī pagrieziens pa labi uz Pļaviņām), Daugavas iela, finišs Daugavas 49 (pie Pļaviņu novada kultūras centra).

V1, S 1

1982.-2002. dz.g.

V 2, S 2

1960.-1981. dz.g.

V Sen, S Sen

1959. dz. g. un agrāk

Tautas distance (bez laika kontroles) 8 km

Starts Daugavas 49 (pie Pļaviņu novada kultūras centra) pa Daugavas ielu Gostiņu virzienā, Lielā iela, (pagrieziens pa kreisi aiz Gostiņu stadiona), Zaļā iela, Sporta iela, lielā iela, Daugavas iela, finišs - Daugavas iela 49.

Tautas klasē dalībnieki startē bez laika kontroles.

Reģistrācija pasākumā ir obligāta visu trašu un grupu dalībniekiem, lai saņemtu numuru un piedalītos izlozē.

Apbalvošana:

Katrā vecuma grupā pirmo trīs vietu ieguvēji bērnu braucienos un Sporta klasē tiek apbalvoti ar speciāli šim pasākumam mākslinieka gatavotām medaļām.

Absolūtais uzvarētājs Sporta klasē saņem naudas balvu 100 EUR apmērā.

Katrs pasākuma dalībnieks, neatkarīgi no uzrādītā rezultāta, piedalās atbalstītāju balvu izlozē.

Visi velobrauciena “Pļaviņas- Gostiņi – Pļaviņas” finišējušie dalībnieki piedalās 15 vai vairāk balvu izlozē un vienas galvenās sponsoru balvas izlozē.

Ar speciālbalvām tiek apbalvoti:

 • kuplāk pārstāvētā ģimene un kolektīvs;
 • atraktīvākais kolektīvs, dalībnieks (pēc tautas balsojuma)
 • unikālākā velosipēda īpašnieks (pēc tautas balsojuma);
 • pieredzējušākais (vecākais) dalībnieks/-ce;

Dalība pasākumā ir bez maksas!

Dalībnieku ievērībai!

 • Visiem velobrauciena dalībniekiem ir ieteicamas aizsargķiveres, Sporta klasē ķivere jālieto obligāti.
 • Katrs sacensību dalībnieks reģistrējoties iepriekš www.plavinunovads.lv vai piesakoties pasākuma vietā, uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli, apliecina, ka ir iepazinies ar Pasākuma nolikumu, par bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atbild viņu likumīgie pārstāvji.
 • Autotransporta kustība sacensību norises vietā būs daļēji ierobežota, dalībniekam pasākuma laikā jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi un maksimāla piesardzība.
 • Pasākuma organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām pasākuma laikā.
 • Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
 • Pasākums tiks fotografēts un filmēts, sacensību gaita tiks publicēta novada mājas lapā www.plavinunovads.lv un sociālajos tīklos.

1. maijā Pļaviņu novada Neatkarības velobrauciena laikā notiks arī bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbības projekta "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā" (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/091) ietvaros.

Plkst. 10.00 – 10.30 Zumba
Plkst. 10.30 – 11.00 Zumba
Plkst. 11.00 – 12.30 Nūjošana
Plkst. 13.00 – 13.30 Vingrošana

Tikšanās vieta – skvērs aiz Pļaviņu novada kultūras centra.

Nodarbību inventārs tiks nodrošināts!⬅️