Pļaviņu novada Klintaines pagasta K. Zariņa sacensības ugunsdzēsības sportā

Norises datums: 
31.08.2019 - 11:00
Norises vieta: 
Klintaines pagasts
Sākums: 
11:00

31. augustā visus interesentus gaidīsim Klintaines pagastā, pļavā pretī Oliņkalnam (starp Daugavu un A6 autoceļu), kur notiks tradicionālās un klintainiešu tik iemīļotās Pļaviņu novada Klintaines pagasta K. Zariņa sacensības ugunsdzēsības sportā.

Pieteikšanās un reģistrācija sacensībām no plkst. 10.30 pasākuma vietā, sacensību sākums plkst. 11.00. Īpašie nosacījumi: sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 5 dalībnieki, ja komanda startē jauktā sastāvā (meitenes un zēni vai sievietes un vīrieši), komandas rezultāti kopvērtējumā tiek vērtēti „V” jeb vīriešu grupās. Pēc reģistrēšanās sacensībām un sacensību sākuma komandu sastāvi nedrīkst tikt mainīti. Pasākums sāksies ar svinīgu sacensību atklāšanu un dalībnieku parādi.

Dalībnieku vecuma grupas - gan sievietes, gan vīrieši startēs trīs vecuma grupās:
• no 10 līdz 13 gadiem,
• no 14 līdz 17 gadiem,
• 18 gadi un vecāki.

Arī šogad sacensības norisināsies trīs tradicionālajās disciplīnās. Kā pirmā no tām būs stafete, kas notiks 5 posmos. Katrs komandas dalībnieks tiks aicināts veikt vienu etapu:
1) skrējiens ugunsdzēsēju speciālajā apģērbā,
2) līšana pa tuneli,
3) ugunsdzēsēju šļūtenes pievienošana dalītājam,
4) skriešana pa baļķi, nesot ūdens traukus,
5) uguns dzēšana.

Sacensības turpināsies ar taktisko uzdevumu „Izvēršanās kaujai ar motorsūkni”. Arī šajā uzdevumā piedalīties tiks aicināti katras komandas visi 5 dalībnieki, katram veicot vienu no uzdevuma daļām vai etapiem. Pirmais uzdevuma etaps  – ieskrējiens (ieskrējienu veic 2 katras komandas dalībnieki, komandas rezultātā tiek ieskaitīts viens labākais ieskrējiena rezultāts), otrais etaps – šļūteņu savienošana, motorsūkņa iedarbināšana, trešais etaps – ar ūdens strūklas palīdzību mērķu – bumbiņu – nogāšana no statīva (bērniem un jauniešiem līdz 17 gadiem 2 mērķi, dalībniekiem no 18 gadiem un vecākiem 3 mērķi).

Spēka sacensībās dalībniekiem ar laika kontroli taisnās rokās (90 grādu leņķī pret savu ķermeni) būs jānotur 5 litru ūdens trauki.

Uzvarētāji tiks noteikti katrā vecuma grupā atsevišķi pēc iegūto punktu skaita 3 sacensību veidos. Uzvarēs komanda ar mazāko punktu summu. Ja komandas iegūs vienādu punktu summu, sacensību veidi tiks vērtēti prioritārā secībā: 1. taktiskais uzdevums „Izvēršanās kaujai ar motorsūkni”, 2. stafete, 3. virves vilkšana vai spēka vingrinājumi.

Komanda, kas uzrādīs absolūti labāko rezultātu, tiks apbalvota ar Kārļa Zariņa ceļojošo kausu. Pirmo trīs vietu ieguvēji visās vecuma grupās saņems medaļas un pārsteiguma balvas.

Uz sacensībām gaidīsim gan dalībniekus, gan līdzjutējus! Vēlamies atgādināt, ka pasākumā var piedalīties ikviens, kas sasniedzis 10 gadu vecumu.

Pasākuma noslēgumā visi kopīgi teiksim vislielāko paldies gan pasākuma dibinātājiem, gan tradīciju uzturētājiem un sacensību dalībniekiem! Tiek plānots, lai Pļaviņu ugunsdzēsības sacensības arī turpmāk noritētu tām raksturīgajā svētku gaisotnē un pulcētu arvien lielāku dalībnieku pulku, šīs brīnišķīgās tradīcijas turpināt, iekļaujot tās kā vienu no aktivitātēm novada Sporta svētkos.

Pasākumu organizē Pļaviņu novada dome, Klintaines pagasta pārvalde.