Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 2.0. redakcijas un Vides pārskata publiskā apspriešana.

Norises datums: 
21.06.2019 - 00:00 līdz 15.07.2019 - 00:00
Norises vieta: 
Pļaviņu novads
Sākums: 
00:00

Pamatojoties uz Pļaviņu  novada domes 2019. gada 30. maija sēdes lēmumu Nr. 4, laika posmā no š.g. 21. jūnija līdz š.g. 15. jūlijam (ieskaitot) tiek organizēta Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam  2.0. redakcijas un Vides pārskata publiskā apspriešana.

1. Ar Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 2.0. redakcijas un Vides pārskata DRUKĀTAJIEM MATERIĀLIEM laika posmā no š.g. 21. jūnija līdz š.g. 15. jūlijam (ieskaitot) var iepazīties Klientu apkalpošanas centrā, Pļaviņu novada domē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.

Klientu apkalpošanas centra darba laiks:

pirmdienās, otrdienās un trešdienās 9.00 - 17.00;
ceturtdienās 9.00 - 18.00;
piektdienās 9.00 - 14.00;
pusdienu pārtraukums darba dienās 12.30 - 13.00;
sestdienās un svētdienās – brīvs.

2. Ar Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 2.0. redakcijas un VIdes pārskata ELEKTRONISKO versiju laika posmā no š.g. 21. jūnija līdz š.g. 15. jūlijam (ieskaitot) varēs iepazīties Pļaviņu novada domes mājas lapā www.plavinunovads.lv (sadaļā Pašvaldība, Teritorijas plānojums) un Telpiskās attīstības plānošanas sistēmas vietnē (šeit: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15099).

3. RAKSTISKUS KOMENTĀRUS par Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 2.0. redakciju un Vides pārskatu laika posmā no š.g. 21. jūnija līdz š.g. 15. jūlijam (ieskaitot) būs iespējams sniegt šādos veidos:

- Klientu apkalpošanas centrā, Pļaviņu novada domē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
- sūtot pa pastu uz adresi: Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, LV- 5120;
- sūtot priekšlikumus elektroniski uz e-pasta adresi: dome@plavinas.lv.

 4. Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 2.0. redakcijas un Vides pārskata SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSME norisināsies 9. jūlijā plkst. 18.00 Aiviekstes pagasta pārvaldes telpās, 1. maija ielā 6, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā.