Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam 3.0 redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksme

Norises datums: 
30.10.2019 - 18:00
Norises vieta: 
Pļaviņu novada kultūras centrs, Mazā zāle
Sākums: 
18:00

Pamatojoties uz Pļaviņu novada domes 2019. gada 26. septembra sēdes lēmumu Nr. 8, laika posmā no š.g. 11. oktobra līdz š.g. 1. novembrim (ieskaitot) tiek organizēta Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 3.0 redakcijas publiskā apspriešana.

1. Teritorijas plānojums 2019. – 2030. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 12 gadiem (2019-2030), tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides, novada nevalstisko organizāciju, kā arī citu nozaru pārstāvjus un interesentus iesaistīties teritorijas plānojuma publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm jūsu pārstāvošajās jomās.

2. Ar Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 3.0 redakcijas DRUKĀTAJIEM MATERIĀLIEM laika posmā no š.g. 11. oktobra līdz š.g. 1. novembrim (ieskaitot) var iepazīties Klientu apkalpošanas centrā Pļaviņu novada domē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.

Klientu apkalpošanas centra darba laiks:
pirmdienās, otrdienās un trešdienās 9.00 - 17.00;
ceturtdienās 9.00 - 18.00;
piektdienās 9.00 - 14.00;
pusdienu pārtraukums darba dienās 12.30 - 13.00;
sestdienās un svētdienās – brīvs.

3. Ar Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 3.0 redakcijas ELEKTRONISKO versiju laika posmā no š.g. 11. oktobra līdz š.g. 1. novembrim (ieskaitot) var iepazīties Pļaviņu novada domes mājas lapā www.plavinunovads.lv (sadaļā Pašvaldība, Teritorijas plānojums: https://www.plavinunovads.lv/lv/pasvaldiba/teritorijas-planojums) un Telpiskās attīstības plānošanas sistēmas vietnē: https://tapis.gov.lv/tapis/lv/documents/15884.

4. RAKSTISKUS KOMENTĀRUS par Teritorijas plānojums 2019. – 2030. gadam 3.0 redakciju laika posmā no š.g. 11. oktobra līdz š.g. 01. novembrim (ieskaitot) būs iespējams sniegt šādos veidos:
- Klientu apkalpošanas centrā, Pļaviņu novada domē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
- sūtot pa pastu uz adresi: Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, LV- 5120;
- sūtot priekšlikumus elektroniski uz e-pasta adresi: dome@plavinas.lv.

5. Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam 3.0 redakcijas SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSME norisināsies 30. oktobrī plkst. 18.00 Pļaviņu novada kultūras centrā Daugavas ielā 49, Pļaviņās.

Kontaktpersona:
Pļaviņu novada domes
Teritoriju attīstības nodaļas vadītājs
H. Banders
tālr. 27870290