Pļaviņu pilsētas čempionāts futbolā. DM 2002 – P.Ug.