Pļaviņu pilsētas čempionāts futbolā. Sēlija 1 – DM