Pļaviņu pilsētas čempionāts futbolā. SĒLIJA 1 – P.Ug.