Pļaviņu pilsētas čempionāts futbolā. SĒLIJA 1 – SĒLIJA 2