“Tapuši Klintainē”: Aismas Baltiņas, Baibas Mežmales, Monikas Bērziņas rokdarbu izstāde