Tikšanās ar romāna "Skolotāji" autoru, dzejnieku un rakstnieku Andri Akmentiņu