Vecāku tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un administrāciju Pļaviņu novada ģimnāzijā