Vietalvas Dziedāšanas biedrības amatierteātra izrāde, E. Vulfa komēdija „Līnis murdā”