Vietalvas un Odzienas dziedāšanas biedrības teātra kolektīva izrāde - Edgara Vulfa komēdija "Līnis murdā"