Vingrošanas nodarbība ar fizioterapeitu

Norises datums: 
01.10.2019 -
17:30 līdz 18:30
Norises vieta: 
Sporta zāle, Daugavas iela 50, Pļaviņas
Sākums: 
17:30

Nodarbības notiek ar ES Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Pļaviņu novada domei kā finansējuma saņēmējam ir pienākums vākt (pieprasīt aizpildīt dalībnieku anketas), uzkrāt un apkopot nodarbību dalībnieku personas datus, t.sk. īpašo kategoriju datus, iekļaujot tos projekta uzraudzības rādītājos.

Sīkāka informācija par personas datu apstrādi projekta "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā" realizēšanai pieejama mājas lapā www.plavinunovads.lv -  Personas datu apstrāde- Datu apstrāde iestādēs, struktūrvienībās u.tml