03.09.2020. tiek rīkota rakstiska izsole īpašumam “Mālkrūzes”, Aiviekstes pagastā

Publicēts: 
17.08.2020 - 10:15
Izmaiņas veiktas: 
17.08.2020 - 10:15

Pļaviņu novada dome 2020. gada 03. septembrī izsludina rakstisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Mālkrūzes”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā:

Objekts

Platība

Kadastra Nr.

Sākumcena,
EUR

Nodrošinājums EUR

Solis,
EUR

Izsoles sākums 03.09.2020

Izsoles noteikumi

“Mālkrūzes”, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads

(lauksaimniecības zeme, starpgabals*)

0.2432 ha

32420070271  

500.00

50.00

50,00- augšupejošs

plkst. 14:10

 

*Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienību (starpgabalu) var realizēt zemesgabalu īpašnieki, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Gadījumā, ja pirmpirkuma tiesību izmantošanai pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, starp pirmpirkuma tiesīgajām personām notiks izsole.

Izsole notiek Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.

Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja ir ieskaitīta izsoles noteikumos (skatāmi mājaslapā www.plavinunovads.lv) norādītajā bankas kontā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 03. septembrim plkst. 12:00, iesniedzot dokumentus Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

Reģistrācijas maksa: 35,00 EUR.

Sīkāku informāciju var saņemt zvanot uz Īpašumu nodaļu pa tālruni 65133855 vai mob.29388675.

Informāciju sagatavoja Īpašumu nodaļa