08.10.2020. tiek rīkota rakstiska izsole īpašumam Lielā iela 33, Pļaviņās

Publicēts: 
04.09.2020 - 11:45
Izmaiņas veiktas: 
04.09.2020 - 11:45

Pļaviņu novada dome 2020. gada 8. oktobrī izsludina atklātu rakstisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Lielā iela 33, Pļaviņās, Pļaviņu novadā:

Objekts

Platība

Kadastra Nr.

Sākumcena
EUR

Nodrošinājums EUR

Solis
EUR

Izsole
08.10.2020

Izsoles noteikumi

Lielā iela 33, Pļaviņas, kas sastāv no dzīvokļa:

  1. Nr.1, kad. Nr. 32139000904;
  2. Nr.2, kad. Nr. 32139000905;
  3. Nr.3, kad. Nr. 32139000910.

63,00 m2

3213 001 1379

1000,00

100,00

50,00- augšupejošs

plkst. 14:00

Izsole notiek Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.

Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja ir ieskaitīta izsoles noteikumos (skatāmi mājaslapā www.plavinunovads.lv) norādītajā bankas kontā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 8. oktobrim plkst. 12.00, iesniedzot dokumentus Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

Reģistrācijas maksa: 35,00 EUR.

Sīkāku informāciju var saņemt zvanot uz Īpašumu nodaļu pa tālruni 65133855 vai mob.29388675.

Informāciju sagatavoja Īpašumu nodaļa