13.02.2020. tiek rīkota izsole nekustamajam īpašumam “Noras”, dz. 4, Vietalvā

Publicēts: 
27.01.2020 - 09:00
Izmaiņas veiktas: 
27.01.2020 - 09:00

Pļaviņu novada dome 2020. gada 13. februārī izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Noras”, dz. 4, Vietalvā, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā:

Objekts

Platība

Sākumcena,
EUR

Augšupejošs solis,
EUR

Nodrošinājums EUR

Izsoles sākums

Izsoles noteikumi

“Noras”- 4, Vietalvas pag., Pļaviņu novads

58.8 m2

1200.00

50.00

120.00

plkst. 16:00

 

Izsole notiek Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.

Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja ir ieskaitīta izsoles noteikumos (skatāmi mājaslapā www.plavinunovads.lv) norādītajā bankas kontā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2019. gada 12. februārim plkst. 12.00, iesniedzot dokumentus Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

Reģistrācijas maksa: 35,00 EUR.

Sīkāku informāciju var saņemt zvanot uz Īpašumu nodaļu pa tālruni 65133855 vai mob. 29388675.

Informāciju sagatavoja Īpašumu nodaļa