13.02.2020. tiek rīkota izsole nekustamajam īpašumam “Stukuti”, Klintaines pagastā

Publicēts: 
27.01.2020 - 09:30
Izmaiņas veiktas: 
27.01.2020 - 09:30

Pļaviņu novada dome 2020.gada 13. februārī izsludina atklātu mutisku izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Stukuti”, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā:

Objekts

Platība

Sākumcena,
EUR

Lejupejošs solis,
EUR

Nodrošinājums EUR

Izsoles sākums

Izsoles noteikumi

“Stukuti”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads

829 m2

600.00

50.00

--

plkst. 15:00

 

Izsole notiek Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.

*Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienību (starpgabalu) ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 12. februārim plkst. 17.00, iesniedzot dokumentus Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

Sīkāku informāciju var saņemt zvanot uz Īpašumu nodaļu pa tālruni 65133855 vai mob. 29388675.

Informāciju sagatavoja Īpašumu nodaļa