14.05.2020. tiek rīkota izsole nekustamajam īpašumam “Skrapas” dz.3, Vietalvas pagastā

Publicēts: 
02.04.2020 - 16:15
Izmaiņas veiktas: 
02.04.2020 - 16:15

Pļaviņu novada dome 2020.gada 14.maijā izsludina atklātu mutisku izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Skrapas” dz.3, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā:

Objekts

Platība

Sākumcena
EUR

Augšupejošs solis,
EUR

Nodrošinājums EUR

Izsoles sākums

Izsoles noteikumi

“Skrapas” dz.3, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads

44.9 m²

720.00

50.00

72.00

plkst. 15:45

Izsole notiek Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.

Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja ir ieskaitīta izsoles noteikumos (skatāmi mājaslapā www.plavinunovads.lv) norādītajā bankas kontā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 13. maijam plkst. 17.00, iesniedzot dokumentus Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

Sīkāku informāciju var saņemt zvanot uz Īpašumu nodaļu pa tālruni 65133855 vai mob.29388675.

Informāciju sagatavoja Īpašumu nodaļa