14.11.2019. tiek rīkota izsole dzīvoklim “Noras” - 6, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā

Publicēts: 
08.10.2019 - 16:00
Izmaiņas veiktas: 
08.10.2019 - 16:00

Pļaviņu novada dome 2019. gada 14. novembrī izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Noras”, dz. 6, Vietalvā, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā:

Objekts

Platība

Sākumcena,
EUR

Augšupejošs solis,
EUR

Nodrošinājums, EUR

Izsoles sākums

Izsoles noteikumi

“Noras”- 6, Vietalvas pag., Pļaviņu novads

67.4 m2

1785.00

50.00

178.50

plkst. 16.30

Izsole notiek Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.

Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja ir ieskaitīta izsoles noteikumos (skatāmi mājaslapā www.plavinunovads.lv) norādītajā bankas kontā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2019. gada 14. novembrim plkst. 12.00, iesniedzot dokumentus Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

Reģistrācijas maksa: 35,00 EUR.

Sīkāku informāciju var saņemt zvanot uz Īpašumu nodaļu pa tālruni 65133855 vai mob. 29388675.