16.04.2020. tiek rīkota izsole nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 70-36, Pļaviņās

Publicēts: 
05.03.2020 - 10:15
Izmaiņas veiktas: 
05.03.2020 - 10:15

Pļaviņu novada dome 2020.gada 16.aprīlī izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Raiņa iela 70-36, Pļaviņās, Pļaviņu novadā:

Objekts

Platība

Kadastra Nr.

Sākumcena
EUR

Nodrošinājums EUR

Solis,
EUR

Izsoles sākums
16.04.2020.

Izsoles noteikumi

Raiņa iela 70-36, Pļaviņas

(dzīvoklis)

44,00 m²

32139000922

2700,00

270,00

50,00 - augšupejošs

plkst. 14:00

 

Izsole notiek Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.

Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja ir ieskaitīta izsoles noteikumos (skatāmi mājaslapā www.plavinunovads.lv) norādītajā bankas kontā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 15.aprīlim plkst. 17.00, iesniedzot dokumentus Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

Reģistrācijas maksa: 35,00 EUR.

Sīkāku informāciju var saņemt zvanot uz Īpašumu nodaļu pa tālruni 65133855 vai mob.29388675.

Informāciju sagatavoja Īpašumu nodaļa