16.07.2020. tiek rīkota rakstiska izsole īpašumam “Rāceņi”, Klintaines pagastā

Publicēts: 
15.06.2020 - 14:15
Izmaiņas veiktas: 
15.06.2020 - 14:15

Pļaviņu novada dome 2020 .gada 16. jūlijā izsludina atklātu rakstisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Rāceņi”, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā:

Objekts

Platība

Kadastra Nr.

Sākumcena,
EUR

Nodrošinājums EUR

Solis,
EUR

Izsoles sākums

16.07.2020.

Izsoles noteikumi

“Rāceņi”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads

(mežaudze)

2.02 ha

32580050059  

7150.00

715.00

100,00- augšupejošs

plkst. 14:30

 

Izsole notiek Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.

Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja ir ieskaitīta izsoles noteikumos (skatāmi mājaslapā www.plavinunovads.lv) norādītajā bankas kontā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 16. jūlijam plkst. 12.00, iesniedzot dokumentus Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

Reģistrācijas maksa: 35,00 EUR.

Sīkāku informāciju var saņemt zvanot uz Īpašumu nodaļu pa tālruni 65133855 vai mob.29388675.

Informāciju sagatavoja Īpašumu nodaļa