2021.gada 5.augustā tiek rīkota izsole īpašumam (starpgabals) “Kairas”, Aiviekstes pagasts

Publicēts: 
29.07.2021 - 15:30
Izmaiņas veiktas: 
29.07.2021 - 15:30

2021.gada 5.augustā tiek izsludināta rakstiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam (starpgabals) “Kairas”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads:

 

 

Objekts

 

Platība,

ha

 

Kadastra Nr.

 

 

Sākumcena,
EUR

 

 

Nodrošinājums EUR

 

 

Solis,
EUR

 

Domes lēmums/

Izsoles noteikumi

 

Pieteikuma veidlapa

“Kairas”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads

(starpgabals*)

0.7772

3242 008 0089   

1120,00

112,00

50,00- augšupejošs

Pieteikuma veidlapa

 

*Starpgabala izsole tiek rīkota starp pieguļošo zemesgabalu īpašniekiem, kuri noteiktajā termiņā pieteikušies pirmpirkuma tiesību izmantošanai.

Izsole notiks 2021.gada 5.augustā plkst.10:00 Pļaviņu apvienības pārvaldē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņas, LV- 5120

Piedāvājumu iesniegšana un reģistrēšanās izsolei līdz 2021. gada 5.augustam plkst. 10:00

Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja ir ieskaitīta izsoles noteikumos (skatāmi mājaslapā www.plavinunovads.lv) norādītajā bankas kontā.

Papildus informāciju var saņemt zvanot uz Īpašumu nodaļu pa tālruni 65133855 vai mob.29388675.

Informāciju sagatavoja Īpašumu nodaļa