Aiviekstes un Klintaines pagastos uzstādīti jauni ūdens skaitītāji

Publicēts: 
27.02.2015 - 14:00

Pļaviņu novada dome informē, ka 2015. gada februārī tiks noslēgts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gada LLV-393 „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” atbalstītais projekts. Projekta ietvaros Aiviekstes un Klintaines pagastos tika uzstādīti jauni ūdens patēriņa skaitītāji, kuri nodrošinās precīzu ūdens patēriņa daudzuma uzskaiti. Dati par ūdens patēriņa daudzumu tiks nolasīti attālināti, izmantojot attālinātu datu nolasīšanas ierīci – planšetdatoru Xenta, ko darbina Android operētājsistēma. Dati tiks nolasīti un nodoti centralizētajā grāmatvedībā apstrādei un aprēķina veikšanai tekošā mēnesī no 27. līdz 30. datumam. Aprēķinam par izlietoto ūdens patēriņa daudzumu tiks izmantoti pilni m3, nenoapaļojot un nepielietojot ciparus aiz komata. Aprēķins tiks veikts un rēķini par pakalpojumiem tiks piestādīti līdz nākamā mēneša 10. datumam. Lai ekonomētu pašvaldības resursus un klientu laiku plānojam rēķinus sūtīt elektroniski. Tāpēc līdz š. g. 16. janvārim lūdzam nosūtīt informāciju par e-pasta elektroniskajām adresēm grāmatvedei - lietvedei Natašai Dolženkovai uz e-pastu: natasa.dolzenkova@plavinas.lv vai vai piezvanot pa tālruņiem 65133857, 65133863, 65133054. Tiem klientiem, kuri neatsūtīs e- pastu datus, tiks izsūtīti rēķini pa pastu, pierēķinot pasta izdevumus. Vēlamies atgādināt, ka 2014. gada 29.maijā (domes sēdes lēmums Nr.12) ir apstiprināti ūdenssaimniecības tarifi, kuri ir stājušies spēkā ar 2014. gada 1. augustu: Aiviekstes pagastā un Klintaines pagastā ūdens piegādes tarifs 0.72 EUR/m3 bez PVN; notekūdeņu novades tarifs 0.84 EUR/m3 bez PVN.
Projekta ieviešana ilgs līdz 2015.gada 28.februārim, tā kopējais budžets ir 405716.30 eiro. No šīs summas Eiropas Savienības ieguldījums ir 85% apmērā.