Apstiprināts projekta pieteikums „Sports kā aizrautība” Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklāta projekta konkursā „Sports inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”

Publicēts: 
11.06.2014 - 01:00
Pļaviņu novada dome iesniegusi projekta iesniegumu „Sports kā aizrautība” Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklāta projekta konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”.
Projekta pieteikums apstiprināts par summu EUR 7663.96 t.sk. EUR 2164.51 IZM finansējums un EUR 5499.45 Pļaviņu novada domes līdzfinansējums.
Projekta ietvaros plānots iegādāties sporta inventāru un aprīkojumu divās izglītības iestādēs ar filiālēm Pļaviņu novadā – Pļaviņu novada ģimnāzijai ar filiāli „Odziena” un Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādei „Jumītis” ar filiālēm „Bērziņš”, „Rūķītis”, „Zīļuks”.
Daudzveidīgs, atraktīvs un bērniem piemērots sporta inventārs nodrošinās iespēju sporta nodarbībās izpildīt ne tikai vingrošanu, skriešanu, lēkšanu, bumbas mešanu, kam nav nepieciešams specifisks inventārs, bet arī tādas aktivitātes, kā radošās stafetes, daudzveidīgas sižeta, kustību rotaļas, koriģējošo vingrošanu un kustību attīstību. Sporta inventārs tiktu izmantots ikdienas sporta nodarbībās.