Apstiprināts projekts „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”

Publicēts: 
21.10.2016 - 12:00
Izmaiņas veiktas: 
21.10.2016 - 12:00

Pļaviņu novada dome 2016.gada 14.jūlija  ārkārtas domes sēdē Nr. 11, pieņēma lēmumu par dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā otrās kārtas projektu konkursa “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”, apakšpasākumā  „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”.

2016. gada 07.oktobrī tika saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta attiecināmās izmaksas EUR 6080.80, publiskais finansējums EUR 4256.56, Pļaviņu novada domes līdzfinansējums EUR  1824.24