Apstiprināts projekts „Minigolfa laukumu izveide Pļaviņu novadā”

Publicēts: 
04.03.2015 - 00:00
Pļaviņu novada dome 2014. gada 31. jūlijā pieņēma lēmumu piedalīties biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” izsludinātajā atklātajā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam LEADER pieejas īstenošana pasākumam Nr. 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” īstenošanas 8. kārtā ar projekta pieteikumu “Minigolfa laukumu izveide Pļaviņu novadā”.
Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā pārvalde pieņēma lēmumu atbalstīt Pļaviņu novada domes projekta pieteikumu un tā īstenošanai piešķirt 5319.00 EUR publisko finansējumu.
Projekta mērķis ir popularizēt un attīstīt mūsdienīgu sporta veidu – minigolfu, lai novada iedzīvotājiem dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas un veicinātu tos aktīvi atpūsties. Izveidot sporta atpūtas vietu, kas paredzēta atpūtai ar ģimeni un dotu iespēju katram iedzīvotājam neatkarīgi no vecuma nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.
Plānots, ka minigolfa laukums būs pieejams bez maksas jebkuram interesentam.