Ar jauniem tērpiem uz Dziesmu svētkiem

Publicēts: 
19.06.2013 - 01:00
Pļaviņu novada dome, 2012. gada 16. maijā startējot Eiropas Savienība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 6. 2. aktivitātē Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, iesniedza vietējā rīcības grupā - Aizkraukles rajona partnerībā attīstības stratēģijas 3. rīcībā Nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai projektu „ Deju kolektīvu „Vidupe” un „Daugaviņa” koncertprogrammu dažādošana. Projekta mērķis ir veicināt nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, uzlabojot Pļaviņu novada deju kolektīvu vizuālo tēlu, gatavojoties XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem. Deju kolektīvi „Vidupe” un „Daugaviņa” sniegs ieskaņas koncertu 2013. gada 8. jūnijā Klintaines estrādes sezonas atklāšanā. Projekta kopējais finansējums 10 633,46 LVL.