Atbalstīti iedzīvotāju projekti

Publicēts: 
11.02.2019 - 16:00
Izmaiņas veiktas: 
11.02.2019 - 16:00

2018. gada nogalē Pļaviņu novada dome  jau ceturto gadu izsludināja iedzīvotāju projektu finansēšanas konkursu. Šoreiz devīze bija “Veidosim Pļaviņu novada nākotni kopā!”. Iedzīvotāji tika aicināti iesniegt inovatīvus projektus un radošas idejas, kas būtu ieguldījums novada nākotnē un mūsdienīgas vides veidošanā.

Maksimālā summa vienam projektam, kuru piešķir pašvaldība ir 1000 eiro, bet iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums 10% apmērā no projekta kopējās summas. Līdzfinansējumu var veidot arī nemateriālais ieguldījums. Projekta aktivitātēm jānotiek Pļaviņu novadā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Pļaviņu novada iedzīvotājiem.

Šogad konkursā tika iesniegti 17 projekti, kas veltīti gan aktīvam novada iedzīvotāju dzīvesveidam, gan kultūras un mākslas attīstībai un kultūrmantojuma saglabāšanai, gan uzņēmējdarbības veicināšanai, vides sakopšanai un kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai, kā arī tradīciju izkopšanai novadā. 31. janvāra domes sēdē deputāti lēma atbalstīt 16 iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iesniegtos projektus. Izvērtējot tika ņemta vērā projekta aktualitāte, sasniedzamie rezultāti, oriģinalitāte, ilgtspēja. Iedzīvotāju ideju īstenošanai no pašvaldības budžeta kopumā piešķirti: 12945.50 eiro.

Atbalstu guva:

 • Biedrības “Latvijas karatē klubs "KADZAN"” projekts, lai karatē kluba dalībnieki varētu startēt karatē sacensībās Latvijā;
 • Neformālas iedzīvotāju grupas  mūziķu ansambļa “Melanna” projekts dziesmu albūma ierakstīšanai;
 • Biedrības "Vietalvas un Odzienas dziedāšanas biedrība" projekts ar mērķi attīstīt infrastruktūru bērnu rotaļu laukumā;
 • Neformālas iedzīvotāju grupas “Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" Vecāku padome” projekts “Mazais sporta laukums” sporta nodarbību pilnveidošanai un attīstīšanai;
 • Biedrības "Latvijas kalnu divriteņu federācija" projekts  “Kalnu divriteņu maratona 5. posms Vietalva” ar mērķi veicināt un popularizēt riteņbraukšanas sporta veidu Pļaviņu novadā;
 • Neformālas iedzīvotāju grupas folkloras kopas “Āre” projekta "Dziesmu dziedu kāda bija" turpinājums - izgatavot etnisko tautas tērpu;
 • Neformālas iedzīvotāju grupas “Bibliotēka un draugi” projekts “Esam radoši un brīvi” ar mērķi ieinteresēt un piesaistīt bērnu bibliotēkas apmeklētājus dažādās aktivitātēs;
 • Pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiāles “Bērziņš” vecāku komitejas projekts “Iešūposim bērnus nākotnē!”, kura mērķis ir pilnveidot bērnu rotaļu laukumu bērnudārza audzēkņiem ar drošības un kvalitātes kritērijiem atbilstošu aprīkojumu;
 • Biedrības “Kopsolis” projekts “Izstāde “Edīte Krastenberga. Pļaviņu stāsti”. Projekta mērķis ir ar  izstādes sagatavošanu uzsākt Edītes Krastenbergas atstātā mantojuma apzināšanu, novērtēšanu un popularizēšanu;
 • Neformālās iedzīvotāju grupas “Vietalvas pagasta padome” projekts “Baltā krusta atjaunošana”, kas paredz sakārtotu piemiņas vietu, cienot un godinot kritušos, iegūtu jaunu apskates vietu;
 • Neformālas iedzīvotāju grupas projekts “Informatīvā stenda izveidošana un uzstādīšana “Ķūģu kapos”, kura ietvaros tiks saglabāta piemiņas vietu, sakārtota kultūrvidi un nodrošināta informācijas pieejamība Ķūģu kapos;
 • Neformālas iedzīvotāju grupas “Lasītāju klubiņš” projekts “Latviešu rakstnieki lasītājiem Pļaviņu novadā: 3. kārta” ar mērķi  organizēt tikšanās ar autoriem, vienlaicīgi popularizējot iedzīvotājiem viņu radošo veikumu;
 • Neformālas iedzīvotāju grupas projekts “Pļaviņu novadā – sportiski un veselīgi pļaviņieši” par āra trenažiera uzstādīšanu Kriškalnos;
 • Biedrības "OPTIMISTSS"  projekts „Dīvānu brauciens”, lai arī piekto gadu organizētu inovatīvo pasākumu, iesaistot iedzīvotājus un organizācijas (piešķirts daļējs atbalsts);
 • Biedrības “Pļaviņu pļāvēji” projekts  “Darbojamies kopā Pļaviņu  novada nākotnei”, kas paredz iesaistīt novada iedzīvotājus  videi draudzīgos sporta veidos – pļaušanā un sēņošanā;
 • Biedrības “Latvijas Kalnu Divriteņu Attīstības Centrs” projekts “Latvijas riteņbraucēji nostiprina Pļaviņu novada vārdu Latvijas velosporta kartē”, organizējot MTB (kalnu divriteņu) maratonu  - otra lielākā un populārākā Latvijas riteņbraukšanas seriāla VIVUS.LV MTB maratona 3.posmu;

Iedzīvotāju projekti tiks realizēti līdz 2019. gada 30. novembrim.

Zaiga Bonda