Bāriņtiesa

Aizkraukles novada bāriņtiesa
Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagasta apmeklētājus pieņem
1. maija ielā 10-7, Pļaviņās, Aizkraukles novadā

 

Aizkraukles novada bāriņtiesas locekle Maruta ZĀLĪTE
apmeklētājus pieņem 1. maija ielā 10-7, Pļaviņās, Aizkraukles novadā 
Pirmdienās 8.30 - 12.00 un 13.00 - 18.00 
Piektdienās 8.30 - 12.00 un 12.45 - 15.00 
Tālrunis: 65133853, 29359844
E-pasts: maruta.zalite@plavinas.lv 

Aizkraukles novada bāriņtiesas locekle Marita Bite
Pirmdienās 8.30 - 12.00 un 13.00 - 18.00 
Tālrunis: 65133853

 

 

AKTUALITĀTES:

Ja gribi uzņemt bērnu savā ģimenē

Bērns dodas ceļojumā. Kad vajadzīga pilnvara?
Pļaviņu novada domei Pļaviņu novada bāriņtiesas 5 gadu darba ATSKAITE
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Pļaviņu novadā
Apliecinājumu izdarīšana
Kas jāzina vecākiem, kuri dodas uz ārvalstīm un atstāj bērnus Latvijā
Aicinām kļūt par audžuģimeni!

Video: raidījums "Aizliegtais paņēmiens"

Kas ir bāriņtiesa?
Bāriņtiesas kompetence
Bērna tiesības un pienākumi
Aprūpes tiesību atņemšana
Vecāku tiesības un pienākumi
Adopcija (process)
Audžu ģimene
Aizgādība
Aizbildnība
Ārpusģimenes aprūpe
Mantiskie jautājumi
Atzinuma sniegšana tiesai
Samierināšana
Ārvalsts jautājumi
Darbs ar notiesātajiem
Iepazīšanās ar lietu

Biežāk uzdotie jautājumi:

Kas jādara, lai vecvecāks varētu pārstāvēt bērnu, ja bērna vecāki devušies peļņā uz ārzemēm?
Kā rīkoties, ja viens no vecākiem liedz otram vecākam tikties ar bērnu?
Kā rīkoties, ja mans dzīvesbiedrs vēlas ņemt apgādībā manu bērnu no iepriekšējās laulības?
Es uzzināju, ka esmu adoptēta, kur man jāvēršas, lai saņemtu informāciju par maniem bioloģiskajiem vecākiem?
Kā rīkoties, ja laulātie vēlas adoptēt bērnu?
Kur personai vērsties, lai ziņotu par aizdomām par emocionālu un fizisku vardarbību pret bērniem vai par nepietiekošu bērnu aprūpi?
Kādos gadījumos bāriņtiesā var saņemt mediācijas pakalpojumu?
Kā rīkoties, ja bērna vecāks nenodrošina bērnam uzturlīdzekļus?

Gada pārskati:

2017. gads