Bāriņtiesa

Pļaviņu novada bāriņtiesa
1. maija ielā 10-7, Pļaviņās, Pļaviņu novadā

 

Pļaviņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Maruta ZĀLĪTE
apmeklētājus pieņem 1. maija ielā 10-7, Pļaviņās, Pļaviņu novadā 
Otrdienās 9.00 - 12.00 
Ceturtdienās 14.00 - 18.00 
Tālrunis: 65133853, 29359844
E-pasts: maruta.zalite@plavinas.lv 

 

Pļaviņu novada bāriņtiesas locekle, priekšsēdētājas vietniece Aļona VAŅUHOVA
Aiviekstes pagasta apmeklētājus pieņem 1. maija ielā 10-7, Pļaviņās, Pļaviņu novadā 
Pirmdienās 13.00 - 17.00
Piektdienās 8.30 - 12.30 
Tālrunis: 65133853
 
 
Pļaviņu novada bāriņtiesas locekle Vija MIĶELSONE 
Klintaines pagasta iedzīvotājus pieņem „Kūlīšos” Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā 
Pirmdienās 8.00 - 12.00 
Ceturtdienās 14.00 - 18.00 
Tālrunis: 65133853
 
 
Pļaviņu novada bāriņtiesas locekle Sandra PAĻČEVSKA
Vietalvas pagasta iedzīvotājus pieņem „Pagastmāja” Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā 
Pirmdienās 14.00 - 18.00 
Ceturtdienās 14.00 - 18.00
Tālrunis: 65133853
 

AKTUALITĀTES:

Ja gribi uzņemt bērnu savā ģimenē

Bērns dodas ceļojumā. Kad vajadzīga pilnvara?
Pļaviņu novada domei Pļaviņu novada bāriņtiesas 5 gadu darba ATSKAITE
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Pļaviņu novadā
Apliecinājumu izdarīšana
Kas jāzina vecākiem, kuri dodas uz ārvalstīm un atstāj bērnus Latvijā
Aicinām kļūt par audžuģimeni!

Video: raidījums "Aizliegtais paņēmiens"

Kas ir bāriņtiesa?
Bāriņtiesas kompetence
Bērna tiesības un pienākumi
Aprūpes tiesību atņemšana
Vecāku tiesības un pienākumi
Adopcija (process)
Audžu ģimene
Aizgādība
Aizbildnība
Ārpusģimenes aprūpe
Mantiskie jautājumi
Atzinuma sniegšana tiesai
Samierināšana
Ārvalsts jautājumi
Darbs ar notiesātajiem
Iepazīšanās ar lietu

Biežāk uzdotie jautājumi:

Kas jādara, lai vecvecāks varētu pārstāvēt bērnu, ja bērna vecāki devušies peļņā uz ārzemēm?
Kā rīkoties, ja viens no vecākiem liedz otram vecākam tikties ar bērnu?
Kā rīkoties, ja mans dzīvesbiedrs vēlas ņemt apgādībā manu bērnu no iepriekšējās laulības?
Es uzzināju, ka esmu adoptēta, kur man jāvēršas, lai saņemtu informāciju par maniem bioloģiskajiem vecākiem?
Kā rīkoties, ja laulātie vēlas adoptēt bērnu?
Kur personai vērsties, lai ziņotu par aizdomām par emocionālu un fizisku vardarbību pret bērniem vai par nepietiekošu bērnu aprūpi?
Kādos gadījumos bāriņtiesā var saņemt mediācijas pakalpojumu?
Kā rīkoties, ja bērna vecāks nenodrošina bērnam uzturlīdzekļus?

Gada pārskati:

2017. gads