Biedrība „KOPSOLIS” realizē projektu „Teritorijas labiekārtošana SAC „Pļaviņas”

Publicēts: 
30.05.2013 - 11:30

Biedrība "KOPSOLIS", piedaloties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauksaimniecības attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros, laikā no 2012. gada 18. jūnija līdz 2013. gada 30. augustam realizē projektu "Teritorijas labiekārtošana Sociālās aprūpes centrā "Pļaviņas"". Projekta kopējās izmaksas sastāda 3120.08 Ls. Projektā biedrībai "KOPSOLIS" sadarbojoties ar SIA "KMT Projekts", jau uzsākta sociālās aprūpes centra "Pļaviņas" zaļās zonas labiekārtošana, kuras ietvaros paredzēti bruģēšanas un apzaļumošanas darbi.

Biedrības "KOPSOLIS" valdes locekle Iveta Krastiņa