Budžets

Pļaviņu novada pašvaldības 2020. gada budžets (apstiprināts 23.01.2020.):


Pļaviņu novada pašvaldības 2019. gada budžets (apstiprināts 31.01.2019.):

Grozījumi:

Saistošie noteikumi Nr. 18 “Grozījumi Pļaviņu novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Pļaviņu novada pašvaldības 2019. gada budžeta noteikumi”” (apstiprināti 30.12.2019.)


Grozījumi:

Saistošie noteikumi Nr. 17 “Grozījumi Pļaviņu novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Pļaviņu novada pašvaldības 2019. gada budžeta noteikumi”” (apstiprināti 28.11.2019.)


Grozījumi:

Saistošie noteikumi Nr. 15 “Grozījumi Pļaviņu novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Pļaviņu novada pašvaldības 2019. gada budžeta noteikumi”” (apstiprināti 26.09.2019.)


Saistošie noteikumi Nr. 10 “Grozījumi Pļaviņu novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Pļaviņu novada pašvaldības 2019. gada budžeta noteikumi”” (apstiprināti 27.06.2019.) Pļaviņu novada domes 2018. gada budžets (apstiprināts 25.01.2018.):

Grozījumi:

2017. gada budžets

2016. gada budžets


Informācija par Pļaviņu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām