Budžets

Pļaviņu novada pašvaldības 2020. gada budžets (apstiprināts 23.01.2020.):

Grozījumi:

Saistošie noteikumi Nr. 12 “Grozījumi Pļaviņu novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Pļaviņu novada pašvaldības 2019. gada budžeta noteikumi””  (apstiprināti 30.07.2020.)


2019. gada budžets

2018. gada budžets

2017. gada budžets

2016. gada budžets


Informācija par Pļaviņu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām