Dokumenti

"Pļaviņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. - 2035. gadam" gala redakcija, apstiprināta ar domes sēdes lēmumu 2013. gada 26. septembrī:
 Lejuplādēt (*.doc fails, 10.4MB)

Pļaviņu novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam:

Pamatojoties uz Pļaviņu  novada domes 2019. gada 31. janvāra sēdes lēmumu Nr.2§3  laika posmā no š.g. 4. februāra līdz š.g.4. martam (ieskaitot) tika organizēta Pļaviņu novada pašvaldības Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam  1. redakcijas publiskā apspriešana.

I daļa - lejuplādēt (*.pdf fails, 4.33 MB)

II daļa - lejuplādēt (*.pdf fails, 625 KB)

III daļa - lejuplādēt (*.pdf fails, 212 KB)

IV daļa - lejuplādēt (*.pdf fails, 447 KB)

IV daļa  (aktualizēta 28.01.2021.) - lejuplādēt (*.pdf fails, 981 KB)

IV daļa (aktualizēta 13.05.2021.) - lejuplādēt (*.pdf fails, 983 KB)

Pļaviņu novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam:

I daļa
Lejuplādēt (*.pdf fails, 4.32MB)

II daļa
 
Teritorijas un plānoto darbību shēmas atšķirīgi apsaimniekojamām teritorijām:
 
Pļaviņu novada pašvaldības ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNS 2018. – 2025.gadam: