Dzimtsarakstu nodaļa

PĻAVIŅU NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV – 5120
Tālrunis: 65133865, mob.t.28616815 
e-pasts: dzimtsaraksti@plavinas.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja: Vija LIEPIŅA
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece: Zīlīte SŪRUMA (vadītājas pienākumus veic vadītājas prombūtnes laikā (atvaļinājums u.tml.)

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās- 10.00-12.30 un 13.00-17.00
Otrdienās- ----------------------
Trešdienās- 9.30-12.30 un 13.00-17.00
Ceturtdienās- 9.30-12.30 un 13.00-19.00
Piektdienās- 9.30-12.30 un 13.00-15.00

Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi:
-    laulību reģistrācija, reģistru sastādīšana uz garīdznieku paziņojumu pamata, 
-    dzimšanas faktu reģistrācija, 
-    paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes faktu konstatēšanas reģistrācija un anulēšana, 
-    miršanas faktu reģistrācija, 
-    civilstāvokļa reģistru glabāšana, ierakstu aktualizēšana - papildināšana, labošana, anulēšana, atjaunošana,
-    civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu - apliecību, kopiju, izziņu izsniegšana, 
-    vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietu sagatavošana, 
-    konsultēšana visos jautājumos, kas saistīti ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju. 
-    bērna piedzimšanas vienreizējā pašvaldības pabalsta iesniegumu pieņemšana, pārbaude un saskaņošana

 

 

Laulību reģistrācijas svinīgo ceremoniju norises vieta tiek piedāvāta Pļaviņu novada Tradīciju zālē, kura atrodas Klintaines pagasta padomes ēkā (“Kūlīšos”, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā).