Dzimtsarakstu nodaļa

INFORMĀCIJA PAR DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBU ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus iespēju robežās sniedz attālināti, savukārt klātienē – tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās Dzimtsarakstu nodaļā (tār. nr. 65133865, mob. tālr. 28616815) vai Klientu apkalpošanas centrā (tālr. nr. 65133054).

Klātienē dzimtsarakstu nodaļa sniedz pakalpojumus par bērna dzimšanas fakta reģistrāciju; miršanas fakta reģistrāciju; laulības reģistrāciju, kā arī iesnieguma laulības reģistrācijai, paternitātes atzīšanas iesnieguma un vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšanu, ja to nav iespējams izdarīt attālināti.

Saņemot pakalpojumu klātienē, jālieto mutes un deguna aizsegus.

Attālināti ir iespējams iesniegt iesniegumus šādiem pakalpojumiem: atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas pieprasīšana; atkārtotas laulības apliecības vai izziņas pieprasīšana; atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas pieprasīšana; paternitātes atzīšanas iesniegums (parakstīts ar elektroniskiem parakstiem un tikai ārkārtējās situācijas laikā); daudzvalodu standarta veidlapas pieprasīšana; papildinājumu un labojumu veikšana civilstāvokļa aktu reģistros.

Laulības reģistrācija ārkārtējās situācijas laikā notiek klātesot ne vairāk kā 10 personām (kas vienlaikus ir ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām), kā arī ievērojot citus valstī noteiktos drošības pasākumus.

Iesniegumus pakalpojumu saņemšanai var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv, elektroniskā pasta adresi dzimtsaraksti@plavinas.lv vai pasta pakalpojumus; tālrunis konsultācijām 65133865, mob. tālr. 28616815.


PĻAVIŅU DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV – 5120
Tālrunis: 65133865, mob.t.28616815 
e-pasts: dzimtsaraksti@plavinas.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja: Vija LIEPIŅA
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece: Zīlīte SŪRUMA (vadītājas pienākumus veic vadītājas prombūtnes laikā (atvaļinājums u.tml.)

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās     8.00 - 12:00; 13.00 – 18.00
Otrdienās          -------------------------------
Trešdienās     8.00 – 12.00; 12.45 – 17.00
Ceturtdienās  8.00 - 12.00; 12.45 - 17.00
Piektdienās    8.00 - 12.00; 12.45 - 15.00

 

Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi:
-    laulību reģistrācija, reģistru sastādīšana uz garīdznieku paziņojumu pamata, 
-    dzimšanas faktu reģistrācija, 
-    paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes faktu konstatēšanas reģistrācija un anulēšana, 
-    miršanas faktu reģistrācija, 
-    civilstāvokļa reģistru glabāšana, ierakstu aktualizēšana - papildināšana, labošana, anulēšana, atjaunošana,
-    civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu - apliecību, kopiju, izziņu izsniegšana, 
-    vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietu sagatavošana, 
-    konsultēšana visos jautājumos, kas saistīti ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju. 
-    bērna piedzimšanas vienreizējā pašvaldības pabalsta iesniegumu pieņemšana, pārbaude un saskaņošana

 

 

Laulību reģistrācijas svinīgo ceremoniju norises vieta tiek piedāvāta Pļaviņu Tradīciju zālē, kura atrodas Klintaines pagasta padomes ēkā (“Kūlīšos”, Klintaines pagastā, Aizkraukles novadā).