Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts ,,PĻAVIŅU AIZSARGDAMBJA REKONSTRUKCIJA”

Publicēts: 
16.11.2010 - 17:15

 

Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.5.1/09/IPIA/VIDM/002, tiek īstenots Pļaviņu pilsētā, projektu īstenos no 2010.gada 21.aprīļa 48 mēneši. 
Projekta mērķauditorija- Pļaviņu pilsētas iedzīvotāji. 
Informācija par projekta gaitu: Pļaviņu novada domes iepirkumu komisija 2010.gada 25.oktobrī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru - atklātu konkursu „Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija” (ID.Nr. PND/2010/17ERAF), jo konkursa uzvarētāja piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedz 28.10.2008. Ministru Kabineta noteikumos Nr. 899 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumi 3.4.1.5.1. apakšaktivitāti „Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana” ” Pļaviņu novada domei pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda maksimālo līdzfinansējumu un pēc Pļaviņu novada domes lūguma par papildu finansējumu no Vides ministrijas saņemto informāciju, ka nav iespējams palielināt ERAF līdzfinansējumu Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcijas veikšanai. Pašlaik tiek precizēti iepirkuma dokumentācija jaunā iepirkuma izsludināšanai. Jauno iepirkumu plānots izsludināt 2010. gada novembrī. Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar: 
Ludmila Lencberga 
Pļaviņu novada domes plānu, attīstības un ekonomikas speciāliste, projekta koordinatore
Tālr. 27870290, ludmila.lencberga@apollo.lv