ESF projekta "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā" (Nr.9.2.4.2/16/I/091) semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2017. gada NOVEMBRA mēnesim