ESF projekta "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā" Nr.9.2.4.2/16/I/091 semināru/mācību citu pasākumu grafiks 2017.gada decembrim