Iedzīvotājiem iespēja piedalīties konkursā un saņemt finansējumu projektiem

Publicēts: 
21.11.2017 - 10:00
Izmaiņas veiktas: 
21.11.2017 - 10:00

Konkursa kārtībā jau vairākus gadus Pļaviņu novada pašvaldība piešķir finansējumu nevalstisko organizāciju (biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju) un iedzīvotāju grupu projektiem. Šogad par konkursa devīzi izraudzīta “Lai izskan Pļaviņu vārds Latvijā!”. Pieteikumi iesniedzami līdz 2017. gada 15. decembrim.

Iedzīvotāju projektu īstenošanai 2018. gadā pašvaldība atvēlēs līdz 20 000 eiro. Viens projekts var pretendēt uz 1000 eiro piešķīrumu un iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējās summas. Līdzfinansējumu var veidot nemateriālais ieguldījums.

Projektu pieteikumus var iesniegt nevalstiskās organizācijas un neformālas iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā 3 dalībnieki), kuru juridiskā vai deklarētā adrese un darbības vieta ir Pļaviņu novads.  Projekta aktivitātēm jānotiek Pļaviņu novadā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Pļaviņu novada iedzīvotājiem.

Šāds konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā, lai atbalstītu sabiedriski nozīmīgu, oriģinālu un inovatīvu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Pļaviņu novadā, veicinātu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, sekmētu viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī lai veicinātu pašvaldības, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju sadarbību.

Viens pretendents var iesniegt vienu projektu pieteikumu. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstītā projekta turpinājums.

Projekta pieteikums jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu Pļaviņu novada domei, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads LV – 5120.

KONKURSA NOLIKUMS

 

Sanita Kitajeva, Pļaviņu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste