IEPIRKUMI

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Informācija par Pļaviņu novada domes iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kas uzsāktas sākot ar 2019.gada 1.janvāri, tiks publicēta tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier. Skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882.
E.g., 10/01/2020
E.g., 10/01/2020
E.g., 10/01/2020
E.g., 10/01/2020
Publicēšanas datums Iepirkuma ID Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
19.03.2015 PND/2015/14 „DSD ātruma mērīšanas LED displeju piegāde un montāža” 30.03.2015 - 00:00 Pabeigts
18.03.2015 PND/2015/13 “Pļaviņu novada pašvaldības ielu/ceļu un laukumu uzturēšanas pakalpojumi 2015.gada vasaras sezonā” 30.03.2015 - 00:00 Pabeigts
13.03.2015 PND/2015/12 „Specializētās tehnikas pakalpojumi” 24.03.2015 - 00:00 Pabeigts
13.03.2015 PND/2015/11 Bruģēšanas darbi 24.03.2015 - 00:00 Pabeigts
12.03.2015 PND/2015/10 “Pļaviņu pilsētas kapu kapličas būvdarbi, III kārta” 23.03.2015 - 00:00 Pabeigts
01.03.2015 PNĢ/2015/01 Cenu izpēte "Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta zāles logu aizsargtīklu montāža" 17.03.2015 - 00:00 Pabeigts
10.03.2015 PND/2015/9 „Dolomīta šķembu maisījumu un dolomīta šķembu iegāde” 23.03.2015 - 00:00 Pabeigts
27.02.2015 PND/2015/8 „Ielu apgaismojuma nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Pļaviņu pilsētā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pļaviņu novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros” 10.03.2015 - 00:00 Pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums
13.02.2015 PND/2015/6 “Zivju mazuļu piegāde” 24.02.2015 - 00:00 Pabeigts
13.02.2015 PND/2015/5 “Pļaviņu pilsētas kapu kapličas būvdarbi, III kārta” 26.02.2015 - 00:00 Pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums
06.02.2015 PND/2015/3 Pļaviņu mūzikas skolas telpu vienkāršotās renovācijas būvdarbi Daugavas ielā 50, Pļaviņās 19.02.2015 - 00:00 Pabeigts
05.02.2015 PND/2015/4 Atklāts konkurss "Degvielas piegāde" 04.03.2015 - 00:00 Pabeigts
26.01.2015 PND/2015/2 "Autostāvvietas būvdarbi" 06.02.2015 - 00:00 Pabeigts
09.01.2015 PND/2015/1M Tipogrāfijas pakalpojums 19.01.2015 - 00:00 Pabeigts
08.12.2014 PND/2014/64 “Pļaviņu novada pašvaldības ielu/ceļu un laukumu uzturēšana 2014./2015.gada ziemas periodā” 19.12.2014 - 00:00 Pabeigts
07.11.2014 PND/2014/62 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā internāta ēkā, uzlabojot ēkas energoefektivitāti" 19.11.2014 - 00:00 Pabeigts
03.11.2014 PNĢ/2014/04 Cenu izpēte “Pļaviņu novada ģimnāzijas mācību klases (114. kabineta) grīdas remonts” 10.11.2014 - 00:00 Pabeigts
24.10.2014 PND/2014/61M Cenu izpēte „Elektroinstalācijas darbi Klintaines pagasta pārvaldes ēkā” 05.11.2014 - 00:00 Pabeigts
09.10.2014 PNĢ/2014/3 Cenu izpēte "Darbagaldu piegāde Pļaviņu novada ģimnāzijai" 14.10.2014 - 00:00 Pabeigts
08.10.2014 PNĢ/2014/2 Cenu izpēte "Komplekso trenažieru piegāde Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālei Odzienā" 14.10.2014 - 00:00 Pabeigts
08.10.2014 PNĢ/2014/01 Cenu izpēte "Elektroniskais sporta spēļu tablo ar 24 sekunžu attēlošanu uz tablo Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālei Odzienā vajadzībām" 14.10.2014 - 00:00 Pabeigts
24.09.2014 PND/2014/60 "Pļaviņu atklātā peldbaseina ar ūdens uzpildes un izlaišanas būvēm rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība" 06.10.2014 - 00:00 Pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums
23.09.2014 PND/2014/59 "Atkritumu konteineru piegāde" 06.10.2014 - 00:00 Pabeigts
17.09.2014 PND/2014/58M Cenu izpēte "Ailu aizmūrēšana pagraba sienu hidroizolācijas nodrošināšanai Pļaviņu novada kultūras centra ēkai” 23.09.2014 - 00:00 Pabeigts
17.09.2014 PND/2014/57 „Mērniecības pakalpojumi” 29.09.2014 - 00:00 Pabeigts
08.09.2014 PND/2014/55 08.09.2014 - 00:00 Pabeigts
21.08.2014 03/2014 „Dūmeņu pārmūrēšana Pļaviņu novada kultūras centra ēkai” 27.08.2014 - 00:00 Pabeigts
29.07.2014 PND/2014/53 „Minigolfa laukumu un inventāra piegāde” 11.08.2014 - 00:00 Pabeigts
16.07.2014 PND/2014/51 "Sporta inventāra piegāde Pļaviņu novada izglītības iestādēm" 28.07.2014 - 00:00 Pabeigts
11.07.2014 PND/2014/50M Cenu izpēte “Profesionālās elektroplīts piegāde Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienas skola vajadzībām” 17.07.2014 - 00:00 Pabeigts
08.07.2014 PND/2014/48M Cenu izpēte „Būvuzraudzības pakalpojums energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta zāles ēkā Daugavas ielā 50, Pļaviņās” 14.07.2014 - 00:00 Pabeigts
02.07.2014 PND/2014/48 "Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana" 14.07.2014 - 00:00 Pabeigts
26.06.2014 PND/2014/47 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta zāles ēkā Daugavas ielā 50, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, uzlabojot ēkas energoefektivitāti” 07.07.2014 - 00:00 Pabeigts
26.06.2014 PND/2014/46 "Raiņa ielas posmu ar šķērsielām ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība" 07.07.2014 - 00:00 Pabeigts
20.06.2014 PND/2014/45 "Apsardzes pakalpojums Pļaviņu novada domes struktūrvienību ēkās" 03.07.2014 - 00:00 Pabeigts

Lapas