IEPIRKUMI

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Informācija par Pļaviņu novada domes iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kas uzsāktas sākot ar 2019.gada 1.janvāri, tiks publicēta tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier. Skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882.
E.g., 07/03/2020
E.g., 07/03/2020
E.g., 07/03/2020
E.g., 07/03/2020
Publicēšanas datums Iepirkuma ID Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
11.03.2014 PND/2014/8 Atklāts konkurss „Jauna autobusa iegāde” 07.04.2014 - 00:00 Pabeigts
06.03.2014 PND/2014/7 Papildu būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Pļaviņu novada Klintaines pagasta Rīteru ciemā” ietvaros 18.03.2014 - 00:00 Pabeigts
27.02.2014 PND/2014/6 Papildu būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Pļaviņu novada Klintaines pagasta Rīteru ciemā” ietvaros 10.03.2014 - 00:00 Pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums
21.02.2014 PND/2014/5 „Koku, koku zaru zāģēšanas pakalpojums” 05.03.2014 - 00:00 Pabeigts
04.02.2014 PND/2014/3 Lauksaimniecībā izmantojamo zemju (kadastra Nr. 32420090129, 32420090130, 32420070232, 32420070233, 32420110112, 32420100053, 32420070247, 32420100057, 32420070117, 32420110264, 32580060077) meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība 17.02.2014 - 00:00 Pabeigts
04.02.2014 PND/2014/4 „Datortehnikas piegāde” 17.02.2014 - 00:00 Pabeigts
15.01.2014 PND/2014/2 „Ielu apgaismojuma nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Pļaviņu pilsētā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pļaviņu novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros” 27.01.2014 - 00:00 Pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums
08.01.2014 PND/2014/2M Cenu izpēte pakalpojumam „Būvuzraudzības pakalpojums objektā „Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta bibliotēkas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi" 15.01.2014 - 00:00 Pabeigts
20.12.2013 PND/2013/75 Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta bibliotēkas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi 07.01.2014 - 00:00 Pabeigts
13.12.2013 PND/2013/74M Tirgus cenu izpēte būvdarbiem „Remontdarbi Daugavas ielā 54, Pļaviņās” 19.12.2013 - 00:00 Pabeigts
04.12.2013 PND/2013/73 "Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta bibliotēkas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi" 16.12.2013 - 00:00 Pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums
28.11.2013 PND/2013/71 "Raiņa ielas posmu ar šķērsielām rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība" 12.12.2013 - 00:00 Pabeigts
27.11.2013 Cenu izpēte pakalpojumam "Būvuzraudzības pakalpojums objektā "Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiāles energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi"" 03.12.2013 - 00:00 Pabeigts
27.11.2013 Cenu izpēte pakalpojumam "Būvuzraudzības pakalpojums objektā "Pļaviņu novada kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi"" 03.12.2013 - 00:00 Pabeigts
20.11.2013 PND/2013/68M ,,Grīdas paklāju noma un maiņa Pļaviņu novada domes un tās struktūrvienību vajadzībām” 26.11.2013 - 00:00 Pabeigts
14.11.2013 PND/2013/70M „Jaunaudžu kopšanas aprīkojuma piegāde” 21.11.2013 - 00:00 Pabeigts
14.11.2013 PND/2013/69M „Jaunaudžu kopšana” 21.11.2013 - 00:00 Pabeigts
29.10.2013 PND/2013/66 "Rīgas ielas posma no Raiņa ielas nr. 5 līdz zemes gabalam ar kadastra nr. 32130012403V960 rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība" 11.11.2013 - 00:00 Pabeigts
24.10.2013 PND/2013/67M ,,Divu parka solu piegāde projekta „LLIV-288 Saglabāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā (Zaļā pilsētvide)” ietvaros” 30.10.2013 - 00:00 Pabeigts
21.10.2013 PND/2013/65M „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība 1925.gadā uzbūvētā trīslaidumu tilta pār Vesetu restaurācijai” 28.10.2013 - 00:00 Pabeigts
17.10.2013 PND/2013/64M „Katlu mājas rekonstrukcijas darbi PII „Jumītis” 24.10.2013 - 00:00 Pabeigts
14.10.2013 PND/2013/63 "Jaunas automašīnas iegāde Pļaviņu novada pašvaldības policijas vajadzībām" 25.10.2013 - 00:00 Pabeigts
03.10.2013 PND/2013/62M ,,Parka solu piegāde” 09.10.2013 - 00:00 Pabeigts
11.09.2013 PND/2013/59 "Jaunas automašīnas iegāde Pļaviņu novada pašvaldības policijas vajadzībām" 23.09.2013 - 00:00 Pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums
11.09.2013 PND/2013/58M "Ielu apgaismojuma lampu pieslēgšana Liepu ielā, Pļaviņās" 17.09.2013 - 00:00 Pabeigts
06.09.2013 PND/2013/57 "Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Smilšu, Zirņu, Dārza, Zaļajā un Sporta ielās Pļaviņās, Pļaviņu novadā" 17.09.2013 - 00:00 Pabeigts
30.08.2013 PND/2013/56M "Zivju mazuļu piegāde" 05.09.2013 - 00:00 Pabeigts
16.08.2013 PND/2013/55 "Ielu un laukumu remontdarbi" 27.08.2013 - 00:00 Pabeigts
16.08.2013 PND/2013/54 "Būvdarbi plūdu radīto zaudējumu novēršanai" 27.08.2013 - 00:00 Pabeigts
15.08.2013 PND/2013/53 "Pļaviņu pilsētas kapu kapličas būvdarbi un teritorijas labiekārtošana, I kārta" 26.08.2013 - 00:00 Pabeigts
08.08.2013 PND/2013/51 "Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiālē" 19.08.2013 - 00:00 Pabeigts
02.08.2013 PND/2013/50M ,Pārnēsājamā projektora piegāde JIC „Ideja” 08.08.2013 - 00:00 Pabeigts
02.08.2013 PND/2013/49M ,,Digitālās spoguļkameras piegāde JIC „Ideja” 08.08.2013 - 00:00 Pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums
02.08.2013 PND/2013/48M „Caurteku remontdarbi Gostiņos" 08.08.2013 - 00:00 Pabeigts
02.08.2013 PND/2013/47M „Apaļkoka zāģēšanas un transportēšanas pakalpojums” 08.08.2013 - 00:00 Pabeigts

Lapas