Informācija iedzīvotājiem, kuri piedalās peldbaseina nodarbībās projektā Nr.9.2.4.2/16/I/091“Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā”

Publicēts: 
21.11.2017 - 10:15
Izmaiņas veiktas: 
21.11.2017 - 10:15

Sākot ar 2017. gada 23. novembri Pļaviņu novada dome īpašu uzmanību pievērsīs nepilngadīgu bērnu vecumā līdz 16 gadiem drošai nokļūšanai un dalībai nodarbībās peldbaseinā.

Lūdzam projekta dalībniekus, kuru bērni vecumā līdz 16 gadiem apmeklē peldbaseina nodarbības, nodrošināt savu vai pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtni nodarbību laikā.

Nodarbībām pieejamais laiks ir vēlās vakara stundās, tāpēc atgādinām, ka saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma normām bērns, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu,  nedrīkst atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes nakts laikā. Par nakts laiku Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē uzskatāms laiks no pulksten 22.00 līdz 6.00.

Saistībā ar peldbaseina nodarbību organizēšanu atgādinām, ka specifiskā atbalsta mērķa grupa ir visi novada iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:

  • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
  • bezdarbnieki;
  • personas ar invaliditāti;
  • iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
  • iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;
  • bērni;
  • pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Helmuts Banders, Teritoriju attīstības nodaļas vadītājs