Informācija par projektu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”

Publicēts: 
22.11.2019 - 10:30
Izmaiņas veiktas: 
22.11.2019 - 10:30

Pļaviņu novada dome no 02.09.2019. ir iesaistījusies ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā par metodikas izstrādi sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem.

Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.