Informācija par projektu “Vizuālās prezentācijas aparatūras iegāde sabiedriskajām aktivitātēm”Informācija par projektu “Vizuālās prezentācijas aparatūras iegāde sabiedriskajām aktivitātēm”

Publicēts: 
19.05.2020 - 14:30
Izmaiņas veiktas: 
19.05.2020 - 14:30

Biedrība “Pirtnieku kopa “Kadiķītis”” ir iegādājusies jaunu vizuālās prezentācijas aparatūru  (projektoru ar objektīvu) projekta Nr.19-04-AL08-A019.2203-000004 “Vizuālās prezentācijas aparatūras iegāde sabiedriskajām aktivitātēm” ietvaros, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 11854.37 EUR, no kurām publiskais finansējums 9000.00 EUR, Pļaviņu novada domes līdzfinansējums 2854.37 EUR.

Projekta ietvaros tiek nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstošas vizuālās prezentācijas aparatūras iegāde, sadarbībā ar Pļaviņu novada kultūras pasākumu organizatoriem, palielinot iespējas veidot daudzpusīgāku kultūras pasākumu programmu Pļaviņu novada iedzīvotājiem un viesiem un sekmēt bagātīgas kultūrvides attīstību.

Projekta mērķis:

1. Organizēt Latvijas kinopunkta piedāvāto kinofilmu seansus, tostarp brīvdabas kino seansus;

2. Palīdzēt uzlabot organizēto kultūras pasākumu, koncertprogrammu un izrāžu kvalitāti, papildinot tos ar krāsainiem vizuāliem materiāliem, fona vizualizācijām;

3. Izmantojot iegādātās aparatūras tehniskās iespējas, palīdzēt paaugstināt teātra izrāžu, koncertu kvalitāti, izmantojot videoprojekciju kā fona attēlu, dekorācijas vai vizualizācijas, kas paspilgtinās pasākumus;

4. Balstoties uz iegādātas aparatūras tehniskajām iespējām, sniegt iespēju paspilgtināt deju uzvedumus ar fona vizualizācijām māksliniecisko kolektīvu uzvedumiem.

Ņemot vērā iegādātās aparatūras lielos fiziskos izmērus, ar Pļaviņu novada pašvaldību ir noslēgta vienošanās par aparatūras pagaidu uzglabāšanu atbilstošās telpās Pļaviņu novada kultūras centrā.

Informāciju sagatavoja Biedrības “Pirtnieku kopa “Kadiķītis”” valdes loceklis G.Langenfelds