ĪPAŠUMI

Publicēts: 
01.03.2019 - 13:45
Izmaiņas veiktas: 
01.03.2019 - 13:45

Par zemes nomu mazdārziņiem

Pļaviņu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību noslēgtajiem zemes nomas līguma termiņiem.

Atgādinām, ka 2020. gada aprīlī lielai daļai pašvaldības mazdārziņu zemes nomniekiem beidzas noslēgto zemes nomas līgumu termiņš. 

Ja nomnieks vēlas turpināt apsaimniekot mazdārziņu, Pļaviņu novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.

Informējam, ja līgums netiek pagarināts vai zemes nomas līgums nav noslēgts vispār, mazdārziņš var tikt nodots nomā citai personai.

___________________________________________________________________________________________

 

Apstiprināts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis!


Atkārtots atgādinājums mazdārziņu lietotājiem!

Pļaviņu novada pašvaldība aicina personas, kuras vēlas nomāt no pašvaldības neapbūvētu zemi mazdārziņa vajadzībām Pļaviņu pilsētā, iesniegt līdz šī gada 15. maijam iesniegumus Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļā.

Gadījumā, ja iesniegums netiks saņemts un netiks noslēgts nomas līgums, Jūsu izmantotā zemes vienība var tikt nodota nomā citai personai!


Pļaviņu novada pašvaldības iznomātie nekustamie īpašumi:

Iznomātās platības uz 2020. gada janvāri


Pļaviņu novada pašvaldības noma no privātajām personām:

Pašvaldības nomātās platības


Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem:

Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  6. panta 1.6 daļu, darām zināmu, ka Pļaviņu novada dome ir izdevusi dokumentus:

Persona Datums Dokumenta numurs Dokumenta veids
Valērijs Aniščenko 18.01.2019. 19-86 Maksāšanas paziņojums 
Jolanta Burkeviča 18.01.2019. 19-435 Maksāšanas paziņojums 
Roberts Groza  29.01.2019. 19-3282  Maksāšanas paziņojums 
Larisa Kutovska  21.01.2019. 19-1467  Maksāšanas paziņojums 
Laura Melma  22.01.2019. 19-1851  Maksāšanas paziņojums 
Aija Saldava  22.01.2019. 19-2432  Maksāšanas paziņojums 
Laimute Stepavova  22.01.2019. 19-2646  Maksāšanas paziņojums 
Aleksandra Zadorozhnaia 23.01.2019. 19-3103 Maksāšanas paziņojums 
Miervaldis Zvaigzne (mantiniekiem)  23.01.2019. 19-3235  Maksāšanas paziņojums 
Jevdokija Žurila (mantiniekiem)  23.01.2019. 19-3271  Maksāšanas paziņojums 

NĪN maksātājs ar dokumentiem var iepazīties portālā  www.epakalpojumi.lv vai Pļaviņu novada domē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, 4. kabinetā. Informatīvais tālrunis 65133851.