ĪPAŠUMI

Publicēts: 
01.03.2019 - 13:45
Izmaiņas veiktas: 
01.03.2019 - 13:45

 

Pļaviņu novada pašvaldības iznomātie nekustamie īpašumi:

Iznomātās platības 2021. gada oktobrī


Pļaviņu novada pašvaldība aicina personas, kuras vēlas izmantot neapbūvētu pašvaldības zemi mazdārziņa vajadzībām Bebrulejas ielā 4C, Pļaviņās,  līdz šī gada 25. maijam iesniegt iesniegumus.

  • Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
  • Neklātienē - iesniegumu nosūtot pa pastu- Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņas,  Pļaviņu novads, LV-5120,
  • Elektroniski - nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Jautājumu gadījumā, aicinām zvanīt Īpašumu nodaļai pa mob. tālruni 29388675


Par zemes nomu mazdārziņiem

Pļaviņu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību noslēgtajiem zemes nomas līguma termiņiem.

Atgādinām, ka 2020. gada aprīlī lielai daļai pašvaldības mazdārziņu zemes nomniekiem beidzas noslēgto zemes nomas līgumu termiņš. 

Informējam, ka nomas attiecības esošajiem līgumiem mazdārziņu vajadzībām tiek turpinātas. Nomas līgumu pagarinājumus mazdārziņu lietotāji varēs parakstīt pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Personām, kuras nevēlas turpināt nomas attiecības par mazdārziņa lietošanu, lūgums informēt zvanot uz Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļu pa tālruni  65133855, mob. tālr. 29388675, vai rakstiski – ievietojot iesniegumu pastkastītē Pļaviņu novada domes priekštelpā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.


Apstiprināts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis!


Atkārtots atgādinājums mazdārziņu lietotājiem!

Pļaviņu novada pašvaldība aicina personas, kuras vēlas nomāt no pašvaldības neapbūvētu zemi mazdārziņa vajadzībām Pļaviņu pilsētā, iesniegt līdz šī gada 15. maijam iesniegumus Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļā.

Gadījumā, ja iesniegums netiks saņemts un netiks noslēgts nomas līgums, Jūsu izmantotā zemes vienība var tikt nodota nomā citai personai!


Pļaviņu novada pašvaldības noma no privātajām personām:

Pašvaldības nomātās platības


Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem:

Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  6. panta 1.6 daļu, darām zināmu, ka Pļaviņu novada dome ir izdevusi dokumentus:

Persona Datums Dokumenta numurs Dokumenta veids
Valērijs Aniščenko 18.01.2019. 19-86 Maksāšanas paziņojums 
Jolanta Burkeviča 18.01.2019. 19-435 Maksāšanas paziņojums 
Roberts Groza  29.01.2019. 19-3282  Maksāšanas paziņojums 
Larisa Kutovska  21.01.2019. 19-1467  Maksāšanas paziņojums 
Laura Melma  22.01.2019. 19-1851  Maksāšanas paziņojums 
Aija Saldava  22.01.2019. 19-2432  Maksāšanas paziņojums 
Laimute Stepavova  22.01.2019. 19-2646  Maksāšanas paziņojums 
Aleksandra Zadorozhnaia 23.01.2019. 19-3103 Maksāšanas paziņojums 
Miervaldis Zvaigzne (mantiniekiem)  23.01.2019. 19-3235  Maksāšanas paziņojums 
Jevdokija Žurila (mantiniekiem)  23.01.2019. 19-3271  Maksāšanas paziņojums 

NĪN maksātājs ar dokumentiem var iepazīties portālā  www.epakalpojumi.lv vai Pļaviņu novada domē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, 4. kabinetā. Informatīvais tālrunis 65133851.