Īstenots projekts „Daugavas krasta, Lielā Krasta ielā, Pļaviņās, Pļaviņu novadā labiekārtošana”

Publicēts: 
03.09.2015 - 00:00

 

Ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu ir īstenots projekts „Daugavas krasta, Lielā Krasta ielā, Pļaviņās, Pļaviņu novadā labiekārtošana”.
2015. gada 5. martā Pļaviņu novada dome noslēdza līgumu par projekta īstenošanu ar biedrību „Daugavas Savienība”.
Projekta mērķis: labiekārtot atpūtas un tūrisma vietu Daugavas krastā, Lielā Krasta ielā, Pļaviņās, Pļaviņu novadā; veicināt Daugavas ielejas un novada ainavisko vērtību iedzīvināšanu, to iekļaušanos Daugavas upes ielejas kontekstā; uzlabot Daugavas krasta apmeklētāju drošību.
Projekta kopējās izmaksas EUR 7099.38, biedrības “Daugavas Savienība” līdzfinansējums EUR 642.00 Izmantojot šo finansējumu, tika labiekārtota atpūtas vieta, skatu laukums, no kura paveras Daugavas ieleja. Aktualizēts Daugavas tuvums, Pļaviņu novadā, kas rada iespējas ērtākai krastmalas izmantošanai. Demontēts bijušais asfalta segums, uzklāts jauns, uzstādīti, nostiprināti norobežojuma stabi. Novada iedzīvotājiem un viesiem radīta droša vieta Daugavas krastmalas aktīvai izmantošanai.
Pļaviņu novada dome arī turpmāk plāno piedalīties biedrības „Daugavas Savienība” izsludinātajās mērķprogrammās.