Īstenots projekts „Pļaviņu novada pašvaldības mežu jaunaudžu kopšana”

Publicēts: 
15.12.2014 - 01:00

 

Pļaviņu novada dome ir īstenojusi projektu „Pļaviņu novada pašvaldības mežu jaunaudžu kopšana”, projekta publiskais finansējums EUR 2714.54.
Projekta ietvaros veikti jaunaudžu kopšanas darbi, Pļaviņu novada Vietalvas un Aiviekstes pagastos, pašvaldībai piederošajās platībās 16.15 ha apjomā. Iegādāti instrumenti un aprīkojums jaunaudžu kopšanas darbu veikšanai