Īstenots projekts „Zivju resursu pavairošana Odzes ezerā”

Publicēts: 
27.07.2015 - 14:00
 
Pļaviņu novada dome 2015. gada 12. februārī pieņēma lēmumu par dalību Zemkopības ministrijas izsludinātajā Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās atļauta makšķerēšana” ar projekta iesniegumu „Zivju resursu pavairošana Odzes ezerā”.
Projekts tika atbalstīts Zivju fonda 2015. gada 19. marta sēdē.
Piešķirtais Zivju fonda finansējums 2848.00 EUR, Pļaviņu novada domes līdzfinansējums 352.00 EUR, projekta kopējās izmaksas 3200.00 EUR.
Pļaviņu novada dome par piešķirto summu no SIA “Dāmas zivju audzētavas” iegādājās 14 000 vienvasaras zandartu mazuļus, kurus 2015. gada 16. jūlijā ielaida Odzes ezerā.